Rzecz o interpretacji dzieł sztuki - wykład dra Michała Ruta
https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.com/rzecz-o-interpretacji-dziel-sztuki-wyklad-dra-michala-ruta
Spotkanie autorskie z Januszem Leonem Wiśniewskim
https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.com/spotkanie-autorskie-z-januszem-leonem-wisniewskim
Lem – pisarz, myśliciel, człowiek - prelekcja dra hab. Wojciecha Birka
https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.com/lem-pisarz-mysliciel-czlowiek-prelekcja-dra-hab-wojciecha-birka