Logo

Józef Mackiewicz (1902-1985) - pisarz i publicysta - wykład dra hab. Kazimierza Maciąga, prof. UR

Date

Tuesday, April 20, 2021

Time

05:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mr Kazimierz Maciąg

Dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg – pracownik naukowy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor licznych artykułów w czasopismach literackich i naukowych oraz książek: W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” (2001), „Naczelnym u nas jest artystą” : o legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej (2010). Współredagował kilka publikacji m.in. : Literatura i jej konteksty : prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi (2005), Adam Mickiewicz : dwa wieki kultury polskiej (2007), Między biografią, literatura i legendą (2010), Poe-land. Studia i szkice (2017)